X

 

Na jarenlang een vakvereniging geweest te zijn van uitsluitend lichtreclame fabrikanten, heeft de BSO beslist om haar leden uit te breiden tot de hele wereld van de Visuele Communicatie. We doen dit naar voorbeeld van onze vele Europese collega's die ook in andere landen deze beweging te hebben doorgevoerd. Immers maken of verdelen enerzijds vele vertegenwoordigers van de Visuele Communicaties lichtreclames en worden de producten uit de bredere SIGN wereld ook vervaardigd door de klassieke lichtreclame fabrikant.

Verdere informatie "Over ons" vinden jullie in de sub rubrieken 'DOELSTELLINGEN' en 'HISTORIEK'.
Jullie vinden daar ook onze "STATUTEN en INWENDIGE REGLEMENTEN'.