X

Beroepsindex voor langlopende contracten

Om uw langlopende contracten aan te passen aan de evolutie van de materialen en de lonen (inclusief de sociale lasten) wordt om diverse juridische en praktische redenen afgeraden om de index van de kleinhandelsprijzen of de gezondheidsindex te gebruiken.

Na overleg, kwam de Raad van Bestuur van onze vereniging tot het besluit dat de beroepsindexen van de elektriciens (149.01) een juist en goed onderbouwd werkmiddel zijn voor de aanpassingen van onze contracten op langere termijn.


Deze beroepsindex is gebaseerd op drie factoren:
Factor Betekenis
a vertegenwoordigt het aandeel van de bruto lonen, sociale lasten en wetsverzekeringen
In onze toepassing bepalen we dit deel op 50% van de totaalprijs
b vertegenwoordigt het aandeel van de materialen
In onze toepassing bepalen we dit deel op 30% van de totaalprijs
c omvat al de algemene kosten, huur, belastingen, andere verzekeringen, intresten, afschrijvingen en winsten
Dit deel bedraagt forfaitair 20% van de totaalprijs en is niet voor herziening vatbaar
Definities:
Parameter Definitie
P het oorspronkelijke globale bedrag van het bestek
p de nieuw bekomen prijs, aangepast in de tijd aan de evolutie van materialen en lonen
S de loonindex op het ogenblik van het bestek, die ook rekening houdt met de sociale lasten (*)
s de nieuw loonindex op het moment van de prestatie of facturatie (*)
I de materiaalindex op het ogenblik van het bestek – sector elektriciens, industriële productieprijzen in akkoord met de F.O.D. Openbare Werken (*)
i de nieuw materiaalindex op het moment van de prestatie of facturatie (*)
(*) al deze waarden zijn beschikbaar in de tabel in bijlage ( Waarden S en I.xls )
Formule voor de prijsherziening:

Het spreekt voor zich dat de formule voor de prijsherziening en zijn modaliteiten voorzien moeten worden in de voorwaarden van uw bestekken of contracten.

 

Voorbeeld van berekening van aangepaste prijs volgens Beroepsindex voor langlopende contracten:

Oorspronkelijke prijs van het bestek : € 3000,00

Oorspronkelijke indexen (S&I) = deze van de laatst gekende maandindex die voorafgaat aan de maand van de prijsoverhandiging;
in ons voorbeeld :

S= 21,953960 (<10 arbeiders) voor de maand januari 2009
I= 112,3 voor de maand januari 2009

Aangepaste index (S&I) = deze van de laatst gekende maandindex die voorafgaat aan de maand van uitvoering,
in ons voorbeeld :

s= 22,109010 voor de maand december 2010
i= 119,2 voor de maand december 2010
 

p= 3000 x ((0,50 x (22,109010 / 21,953960)) + (0,30 x (119,2/112,3)) + 0,20 )
of
p= 3065,89