X
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw BSO heeft plaats op donderdag 09 mei 2019 in de burelen van TECHLINK, J.Chantraineplantsoen 1, te 3070 Kortenberg, om 10:30h.

De agendapunten van deze vergadering:
  • Overzicht van onze activiteiten in 2018 door de voorzitter.
  • Financieel verslag 2018 en budget 2019 door de schatbewaarder.
  • Verslag van de nazichters van de boekhouding, met eventuele ontlasting.
  • Aanstellen van twee nazichters voor het huidige boekjaar.
 
 
Rapporten van de Algemene Vergaderingen: