X
AZMM

AZMM

Gent


DIGITALE LED BORDEN

Een nieuw type lichtreclame heeft zich de laatste jaren ontwikkeld. Het gaat over de elektronische affichage bij middel van "elektronische displays". Er bestaan vele vormen van elektronische aankondigingsborden, waarbij gebruik gemaakt wordt van :

  • gloeilampen of neonbuizen ;
  • lichtgevende diodes (LED) ;
  • mini TV schermen ;
  • vloeibare kristallen (LCD) ;
  • plasma ;
  • magnetische plaatjes.
Het is één van de reden waarom een groot aantal fabrikanten de markt van de digitale borden onder elkaar verdelen.
In het merendeel van de gevallen, worden zowel teksten als beelden samengesteld door het simultaan oplichten van een bepaald aantal lichtpunten.

DE LICHTKRANT
De lichtkrant stelt ons in staat om teksten en in bepaalde gevallen geprogrammerde logo's te laten verschijnen. Letters worden meetsal in een matrix van 5 x 7 lichtpunten weergegeven. Ieder punt (pixel) kan bestaan uit één enkele diode of uit een groep van diodes. De gebruikte diodes (LEDs) hebben een rode; groene, gele, witte of blauwe kleur. Sommige LEDs zijn ontdubbeld (rood en groen) en laten ook toe om een geelachtig licht uit te stralen door simulaat beide basiskleuren te combineren. Het is dus mogelijk dat betreffende lichtkranten voorkomen in bi- en tricolore uitvoering.
Het programmeren van lichtkranten kan gebeuren met een bijhorend simpel klavier of door het aansluiten op een PC waarop de passende software is geïnstallerd.

DE AFFICHAGE BORDEN
De affichage borden bestaan uit meerdere lijnen en zijn in feite meerdere lichtkranten die met elkaar zijn gecombineerd. Hun programmatie is identiek aan deze van de gewone lichtkranten..

DE REUZE SCHERMEN
De reuze schermen zijn - net zoals de lichtkranten - samengesteld uit een verzameling van lichtgevende diodes (LEDs) en worden gekenmerkt door het aantal gebruikte kleuren :
  • de « monocolore» schermen zijn meestal rood of geel ;
  • de « multicolore » schermen hebben rode, gele en groene LEDS ;
  • de « full color » schermen zijn de meest actuele en zijn samengesteld uit LEDs van groene, rode en blauwe kleur. Door het simultaan oplichten van de LEDs van verschillende kleur op onderling verschillende lichtsterktes, bekomt men praktisch alle kleuren uit het hele spectrum, inclusief de witte kleur.
In deze laatste twee soorten schermen worden de LEDs in een « cluster » geplaatst. De cluster is een verzameling van diodes van verschillende kleur die gegroepeerd in één gethermoformeerd en waterdicht blokje worden gegoten. Het blokje wordt dan voorzien van zonnekapje. Hoe kleiner de clusters en hoe dichter ze bij elkaar geplaatst worden, hoe scherper het beeld zal zijn. De schermen worden geprogrammeerd met een computer. De beelden worden gecreëerd op een computer of digitaal opgenomen met een foto- of videocamera. Zij worden achteraf op een harde schijf opgeslagen.

ZOEK UW FABRIKANT VAN DIGITALE LED BORDEN :
Uw postcode: 
Maximale afstand: