X

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET BEREKENEN VAN EEN FUNDERING


Stap 1: Lichtreclames:

Geef de afmetingen op in meter van uw eerste “sign” met volgende parameters:
L = lengte van de constructie
H = hoogte van de constructie
A = afstand van het zwaartepunt van de sign (de halve hoogte bij een rechthoek) tot de voetplaat (indien meerdere signs, de halve hoogte van iedere sign)

Indien U meerdere signs hebt op dezelfde paal (palen), klikt u op ‘+’ nadat U de gegevens van de eerste sign hebt ingegeven. De gegevens worden in de rechtse tabel bovenaan op lijn "1" weergegeven.
Klik op lijn 2 vandiezelfde tabel om een tweede sign in te geven.
Net zoals hierboven geeft U op dezelfde manier de gegevens in van de lichtreclames 2, 3, enz…
Indien er slechts één lichtreclame is, of na alle lichtreclames te hebben ingevoerd, klikt U op de groene “v”.
Om een opgegeven afmeting te wijzigen in de tabel, klik je op de te wijzigen lijn van de rechtse tabel, om dan op de rode 'x' te klikken

Stap 2: Bereken:

Geef de andere gegevens in, zoals de info over de ligging, de totale hoogte van uw constructie (T) en de door U gekozen 'diepte (d)' van de te berekenen fundering.
Klik vervolgens op 'Berekenen'. Er wordt een fundering gesuggereerd met een kubiek en een gewicht die voldoen.

Stap 3: Controle van “Uw Fundering”:

Je kan dan je eigen fundering testen door de andere maten voor te stellen:  'lengte (l)' en breedte (b).
Klik vervolgens op 'Test uw Fundering'. Het antwoord wordt gegeven in kleur (groen = OK).Is het antwoord rood, dan zijn je ingebrachte gegevens te herzien : de kubiek of het gewicht is onvoldoende.
Je hebt steeds de mogelijkheid om uw voorstellen van b en l te wijzigen. Om d te wijzigen dien je terug te grijpen naar stap 2 hierboven.

Terug naar het berekenen van funderingen